Energetická certifikácia budov

Ponúkame komplexné spracovanie energetických certifikátov budov. Samozrejmosťou našej práce je obhliadka budovy a prípadný návrh opatrení na zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy. Počas obhliadky budovy skontrolujeme projektovú dokumentáciu, prípadné rozdiely v realizácii budovy a detailne preveríme skladby jednotlivých obalových konštrukcií budovy.

Sme si vedomí toho, že každý nezohľadnený detail, má vplyv na
výsledné zatriedenie budovy!

 

Energetické certifikáty realizujeme pre:

  • rodinné domy
  • bytové domy
  • administratívne budovy
  • budový škôl a školských zariadení
  • budovy nemocníc
  • budovy hotelov a reštaurácii
  • športové haly a iné budovy určené na šport
  • budovy pre veľkoobchod a maloobchod
  • ostatné nevýrobné budovy