Projektová a inžinierska činnosť

Z doterajšej činnosti uvádzame na ukážku niekoľko referenčných objektov:

 • Polyfunkčný objekt, Kechnec
 • Obnova bytového domu Rastislavova 41, Košice
 • Komplexná obnova bytového domu Krosnianska 45, 47, Košice
 • Obnova bytového domu Benadova 5, 7 Košice – zateplenie obvodového plášťa
 • Obnova obalových konštrukcií budovy Materskej školy vo Dvorníkoch
 • Obnova obalových konštrukcií budovy Základnej školy vo Dvorníkoch
 • Oprava strechy rodinného domu, Vranov nad Topľou
 • Rekonštrukcia rodinného domu, Kechnec
 • Prístavba k rodinnému domu, Soľ
 • Úprava a návrh Trhoviska, Jasov a iné…

Spolupráca na projektoch:

 • Priemyselné haly a objekty vr. administratívy Kovohuty Krompachy, Handtman Košice
 • Regionálne centrá zhodnocovania BRO v mestách Michalovce, Snina, Myjava a Tlmače
 • Bytový dom ul. Lomenná, Košice, Bytový dom ul. Haviarska, Košice
 • Rôzne rekonštrukcie podkroví budov v lokalite Košice – Staré Mesto
 • Rôzne rodinné domy v Košiciach a blízkom okolí